Privacy

Ik waarborg je privacy. 
Dit betekent onder meer dat ik 
– zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegeven
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Jij hebt te allen tijde het recht om je dossier in te zien, het te laten verwijderen of het in eigen beheer te nemen.

De gegevens in het cli├źntendossier blijven zoals wettelijk is vereist 15 jaar bewaard. Hierna wordt je dossier verwijderd.