Kinderen

Wat doe ik

Deze therapievorm is voor kinderen zeer geschikt.
Ook samen met kinderen ga ik op zoek naar de oorsprong van hun probleem. 
Het doel is hetzelfde; de aanpak is echter anders.
Bij kinderen ben ik op een meer creatieve wijze aan het werk waarbij; te denken valt aan tekenen en uitspelen van situatie. Hierbij kan ook gebruik gemaakt  worden van allerlei soorten poppen en attributen. Kortom, “spelenderwijs”.

Wat kan je verwachten

Net als bij de therapie voor volwassenen gaat het ook hier om het herbeleven van (traumatische) gebeurtenissen uit het verleden. Deze gebeurtenissen worden op een natuurlijke speelse wijze herbeleefd door middel van het uitspelen en tekenen van de situatie.
Ook hier kan de gebeurtenis in het huidige leven vanaf de conceptie, maar ook in een vorig leven liggen.
Ik begeleid het kind spelenderwijs door de ervaring heen, zodat het kind het als hij het bewust ervaren heeft, kan loslaten. 

Voor welke klachten

Deze therapie is geschikt voor kinderen en jongeren vanaf ongeveer 4 jaar tot ongeveer 23 jaar. 
Bij jongeren maak ik gebruik van een menging van creatieve therapievorm voor jongere kinderen met de meer verbale therapievorm voor volwassenen. 
Regressie- en reïncarnatietherapie is zeer breed inzetbaar.
Te denken valt aan kinderen met:

  • faalangst
  • fobieën en angsten
  • autisme
  • concentratieproblemen (denk hierbij ook aan adhd/add)
  • slachtoffer pestgedrag
  • lichamelijke klachten
  • rouwverwerking
  • chronische ziekten
  • levensbedreigende ziekten

Duur

Omdat de therapie tijd nodig heeft om door te werken zullen er, in overleg, niet meer dan 2 sessies per maand plaatsvinden.
Al naar gelang de ernst van de problematiek zal de therapie langer of korter duren.
Gemiddeld gesproken zijn een paar sessies voldoende.

Hoe

Voorafgaande aan de therapie vindt een voorgesprek plaats om de problematiek duidelijk te krijgen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zal de ouder/ verzorger in het helingsproces een grotere of minder grote rol spelen.
Van ouders wordt bereidheid gevraagd naar zichzelf te durven kijken in dit proces.
Afhankelijk van wat het kind aangeeft zal je als ouder/verzorger bij de therapie aanwezig zijn.
Een sessie zal ongeveer 1 uur duren.