De Therapie

Wat doe ik

Ik ga samen met jou op zoek naar de oorsprong van je klacht/ probleem.
Bij regressie- reïncarnatietherapie wordt uitgegaan dat de aard van je klachten en problemen hun oorsprong vinden in onverwerkte eerdere traumatische ervaringen.
Deze ervaringen kunnen in verschillende levensfasen in je huidige leven hebben geplaatst gevonden of in een of meerdere vorige levens.
In de therapie gaan we dus terug naar het verleden, (de oorzaak) met als doel het bewust worden en herbeleven van een (traumatische ) gebeurtenis uit je verleden. Herbeleef je deze gebeurtenis alsnog bewust, dan houdt de nawerking hiervan in dit leven op. Met het op deze manier verkregen inzicht krijg je de keuze om de dingen die je leven negatief beïnvloeden, te veranderen.

Wat kan je verwachten

Tijdens de herbeleving kun je emoties en fysieke pijn gaan ervaren. Dat betekent dat je als het ware een gebeurtenis uit het verleden opnieuw beleeft. Deze gebeurtenis kan in het huidige leven liggen  vanaf het moment van conceptie maar ook in een vorig leven. Ik begeleid je door deze ervaring heen zodat je het, als je het bewust hebt ervaren, kunt loslaten. Op deze wijze krijg je inzicht in de samenhang tussen onverwerkte, onbewuste ervaringen met problemen in het hier en nu.
Bij de herbeleving maak ik gebruik van een lichte trance (te vergelijken met dagdromen) waarbij je te allen tijde de controle houdt over wat er gebeurt.

Voor  welke klachten 

Met regressie- en reïncarnatietherapie kan je een breed scala aan problemen aangepakt worden. Problemen die je kan ervaren op mentaal, emotioneel of fysiek gebied,  een combinatie hiervan of op het gebied van zingeving.
Denk hierbij o.a. aan

  • lichamelijke klachten
  • relatieproblemen
  • angsten en fobieën
  • depressies en stress
  • rouwverwerking
  • problemen rond zingeving

Regressie- en reïncarnatietherapie zie ik als aanvullend op en niet als vervanging voor een  adequate medische behandeling. Ben je onder behandeling bij een arts, licht hem dan in ieder geval in en overleg eventueel.

Hoe

Ik begin met een intakegesprek van ongeveer 2 uur om de werkelijke problematiek duidelijk te krijgen.
Elke vervolgsessie duurt eveneens ongeveer 2 uur en bestaat uit een kort voorgesprek en een herbeleving.

Voor wie niet

Wanneer je antidepressiva, slaapmiddelen, drugs of overmatig alcohol gebruikt, vanwege de remmende werking op de herbeleving. 
Ook als je psychotisch bent of daar gevoelig voor bent is deze therapie vorm minder geschikt.Bij  zwangerschap kijken we van te voren samen naar de mogelijkheden.

Duur

Dit is afhankelijk van de aard van het probleem.
In het algemeen zijn enkele sessies voldoende.
Sessies hebben tijd nodig om door te werken. Meestal zijn er niet meer dan 1 of 2 sessies per maand in overleg.